Vyberte stránku

OBCHODNÍ PODMÍNKY jakubovaokna.cz

Provozovatel stránek www.jakubovaokna.cz:
Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba, Brno,
IČO 643 26 314,
se sídlem Jakubská 126/11, 602 00 Brno
adopce@svatyjakub.cz

Objednání a zpracování objednávky

Zboží na stránce www.jakubovaokna.cz si mohou objednat právnické i fyzické osoby (dále jen „dárce”).
Ceny zboží jsou uvedeny přímo v nabídce u jednotlivých typů zboží. Objednáním zboží přispíváte do veřejné sbírky. Veřejná sbírka byla osvědčena Krajským úřadem Jihomoravského kraje pod č. j. JMK 170579/2022 za účelem získání peněžních prostředků pro rekonstrukci a provoz kostela sv. Jakuba v Brně a souvisejících aktivit s financováním provozu přilehlé farnosti.
Zboží je nabízeno v cenách stanovených Římskokatolickou farností u kostela sv. Jakuba, Brno podle hodnoty, za kterou je pořizuje s cílem shromažďování finančních prostředků na rekonstrukci a provoz kostela sv. Jakuba v Brně a souvisejících aktivit s financováním provozu přilehlé farnosti. Do veřejné sbírky bude odvedeno 100 % z prodaného předmětu.

Certifikáty

Objednávky přijímáme přímo prostřednictvím internetu na stránkách www.jakubovaokna.cz. Doba potřebná pro administrativní zpracování objednávky může činit 1 – 5 pracovních dnů.
Po provedené platbě rychlým bankovním převodem nebo online bankovní kartou dárce obdrží online dárkový certifikát.

Potvrzení o daru

Poskytnutím příspěvku do sbírky formou „Jakubova okna“ je dárci umožněno odečíst si hodnotu daru od základu daně za předpokladu, že jsou splněny podmínky č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu.
Potvrzení o daru je nutné zvolit v objednávkovém formuláři přímo na stránkách jakubovaokna.cz.
Potvrzení o daru je zasláno automaticky po provedené platbě.

Reklamace

Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba, Brno vyřizuje reklamace týkající se druhu nebo počtu zaslaných certifikátů, jejich provedení nebo jejich nezaslání.
V případě nedoručení elektronického certifikátu z důvodu špatně zadané elektronické adresy dárce může požádat o zaslání na adresu novou. Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba, Brno se pokusí vyhovět a odeslat email znovu. Pokud dárce k určenému času elektronický certifikát neobdrží, může požádat o opětovné zaslání.

Platba

Po odeslání objednávky má dárce možnost využít službu PayU, kde má možnost si zvolit ze dvou platebních metod:

  • rychlým bankovním převodem
  • online bankovní kartou

Citlivé vstupní údaje, které zadáváte do systému internetového bankovnictví, jsou chráněny platebními branami bank a nedostávají se do prostředí třetích stran. Zpracovatelé plateb vidí pouze informace o transakci, které jim banka s odeslanou transakcí sdělí.
Uzavřením kupní smlouvy dává dárci souhlas se zpracováním svých kontaktních údajů a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kontaktní údaje, které dárce uvede při objednání, slouží výhradně pro naši potřebu a nebudou poskytnuty jiným subjektům s výjimkou zpracovatelů plateb.